Notāra izmaksas bieži vien sastāda lielu daļu no nekustamā īpašuma pirkšanas izmaksām. Tā kā iegādājoties nekustamo īpašumu, jāiziet cauri garam dažādu dokumentu kārtošanas periodam, noteikti būs vismaz viena reize, kad būs nepieciešams izmantot notāra pakalpojumus. Taču, kādas ir notāra pakalpojumu cenas?

Kad jādodas pie notāra?

Ja vien nav vēlēšanās, lai īpašuma pirkuma līgumu sastāda vai pārskata notārs, pie notāra jādodas pēc tam, kad ir noslēgta vienošanās par īpašuma iegādi jeb ir noslēgts īpašuma pirkuma līgums, lai sagādātu visus nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Zemesgrāmatā. Notāram jāizveido nostiprinājuma lūgums par nekustamā īpašuma īpašnieku maiņu, kā arī par hipotekārā kredīta nostiprināšanu bankai, kas šo hipotēku izsniegs. Šo dokumentu sagatavošana izmaksās aptuveni 150 EUR, taču, ja nav nepieciešams izsniegt nostiprinājuma lūgumu hipotekārajam kredītam, jo īpašums tiek iegādāts par saviem līdzekļiem, tad notāra izmaksas veido 70-80 EUR.

Taču, ja ir nepieciešama tikai notāra konsultācija, tad notāra izmaksas būs 24,20 EUR stundā.

Notāra izmaksas atšķiras par dažādiem pakalpojumiem dažādās situācijās, tāpēc zemāk tiks aprakstīts, kā veidojas šīs izmaksas.

Kā veidojas notāra izmaksas?

Lai neveidotos situācijas, kad viens notārs par savu pakalpojumu prasa vairākas reizes vairāk nekā cits notārs, Ministru Kabineta noteikumos Nr. 737 “Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību” ir noteiktas notāra takses par konkrētu pakalpojumu. Piemēram, rokasnaudas vai nekustamā īpašuma pirkuma līguma sastādīšanas takse ir 100 EUR. Taču šai summai jāpieskaita vēl maksa par ieskatīšanos valsts informācijas sistēmā, piemēram, Iedzīvotāju reģistrā. Ja šis līgums tiek sastādīts svešvalodā, tad takse par šo līgumu būs par 50% lielāka jeb 150 EUR. Kā arī papildus ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un valsts nodeva.

Ņemot vērā, ka situācijas, kādās ir nepieciešami notāra pakalpojumu, ir dažādas, lai uzzinātu notāra pakalpojumu cenu, vislabāk sazināties ar pašu notāru.

Notāra pakalpojumi attālināti

Tā kā dzīvojam digitālā laikmetā, kad daudz ko ir iespējams izdarīt attālināti no mājām, portāls latvijasnotars.lv piedāvā iespēju konsultēties ar notāru ar video starpniecību un saņemt notariālus pakalpojumus attālināti. Pieteikties videokonsultācijai ir iespējams latvijasnotars.lv portālā, kur var izvēlēties kādu no zvērinātiem notāriem un atzīmēt pakalpojumu, kas būs nepieciešams videokonsultācijas laikā. Lai videokonsultācija būtu veiksmīga, nepieciešams drošs e-paraksts, pase vai eID karte un internetbanka. Izmakas par notāra pakalpojumiem, tāpat kā klātienē, mainās atkarībā no nepieciešamajiem pakalpojumiem. Taču konsultācija pie notāra ar video starpniecību izmaksās tik pat cik konsultācija klātienē jeb 24,20 EUR stundā (ieskaitot PVN). 

Cik maksā pilnvara pie notāra?

Atbildi uz jautājumu, cik maksā pilnvara pie notāra, var atrast jau iepriekšminētajos MK noteikumos Nr. 737 “Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību”, kur ir noteikta notāra takse par pilnvarām pie notāra. Tajos minēts, ka:

  • Universālpilnvaras sagatavošana maksā 39,13 EUR,
  • Ģenerālpilnvara – 20,35 EUR,
  • Speciālpilnvara – 15,65 EUR.

Taču šīm summām, kā jau iepriekš tika minēts,  vēl jāpieskaita maksa par ieskatīšanos valsts informācijas sistēmā, pievienotās vērtības nodoklis un valsts nodeva, kā arī citas iespējamas summas, kas atkarīgas no situācijas.

Kam pardzētas pilnvaras?

Pilnvara nodrošina tiesības kādai citai personai pārstāvēt personu, kura dažādu iemeslu dēļ nevar pārstāvēt sevi personīgi. 

Universālpilnvara ir visplašāk pielietojamā pilnvara. To galvenokārt izsniedz cilvēki, kas ir pārliecināti par to, ka nespēs un nevēlēsies pārstāvēt sevi personīgi, piemēram, pensionāri. Ar šo pilnvaru cilvēkam, kas pārstāv attiecīgo personu jeb pilnvaras izsniedzēju, ir tiesības pārstāvēt gandrīz visās situācijās, piemēram, pie ārsta, bankā, valsts iestādēs, utml. 

Speciālpilvara paredz tiesības pārstāvēt otru personu tikai dažās precīzi noteiktās situācijās. Taču ģenerālpilnvara ir paredzēta, lai pārstāvētu otru personu vienā gadījumā, kas ietver vairākas darbības un uzdevumus.

Nobeigums

Tā kā situācijas, kad un kādos apstākļos  nepieciešami notāra pakalpojumi, mēdz būt atšķirīgas, arī notāra pakalpojumu izmaksas atšķirās un nav iespējams uzreiz noteikt. Tāpēc, tomēr vislabāk būtu sazināties ar zvērinātu notāru, kurš spēs pakalpojuma cenu konkrētajai situācijai.